Podmínky pro využívání služeb na portálu SenzaDay.cz
 

1) Provozovatelem portálu SenzaDay.cz je společnost Senza Time, s.r.o., Hakenova 929/2, 196 00 Praha 9, IČ: 11987766, FIO banka, číslo účtu: 2502069488/2010, společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 357558. Společnost není plátcem DPH.

2) SenzaDay, dále jen „portál“, nabízí uživateli možnost využít jakoukoliv jeho službu prezentovanou na portálu. Služby jsou placené a je možno je využít až po uhrazení ceny dle ceníku uvedeného na portálu. Úhradou ceny se rozumí připsání peněz na účet provozovatele.  
Dále jen „provozovatel“

3) Uživatel musí před první objednávkou provést jednorázovou registraci do systému. Registrací si vytvoří svůj profil na portálu. Po registraci se již pouze přihlašuje pod e-mailem a heslem, které si zadal při registraci.

4) Platby za služby jsou hrazeny bezhotovostně a to jak bankovním převodem, tak přes platební bránu, obojí na účet provozovatele. V rámci urychlení čerpání služeb si může uživatel také zakoupit výše uvedeným způsobem neomezené množství kreditů, které se mu uloží na jeho účet v jeho profilu. Každá potvrzená objednávka pak snižuje zůstatek kreditů na tomto účtu o hodnotu objednané služby. Kredity je možné utratit pouze za služby nabízené portálem. Za nevyčerpané kredity se peníze nevracejí.  

5) Portál také nabízí možnost získat zdarma bonusové kredity, což je forma odměny, které se připisují na účet uživatele. Seznam akcí a podmínek, za kterých je možno získat bonusy, je uveden v ceníku portálu.

6) Nabízené služby slouží pouze pro zábavu, nelze je proto využívat pro zasílání nebo předávání cenných, osobních či jinak významných informací, dokumentů a předmětů.

7) Nabízenými službami jsou:

 • úschova předmětů a dárků – zábavné předávání předmětů a dárků třetím osobám prostřednictvím portálu
 • elektronické zprávy – e-mailové zprávy s odloženým termínem doručení
 • listovní zásilky – listovní zásilky s odloženým termínem doručení

8) Provozovatel si vyhrazuje právo smazat, pozastavit, nezveřejnit nebo upravit bez náhrady:

 • ty profily, u kterých je podezření, že mají uvedené nepravdivé údaje o uživateli
 • ty profily, které využívají služby v rozporu s těmito podmínkami nebo platnou legislativou
 • ty zaslané články a příběhy, které nesouvisí s předmětem poskytovaných služeb nebo by mohli poškodit dobré jméno portálu

9) Provozovatel nepovoluje čerpání služeb za účelem:

 • Podpory erotiky
 • Využívání k reklamním a propagačním účelům
 • Vykonávání činností, které porušují tyto podmínky nebo platnou legislativu

10) Termíny doručení služeb třetím osobám si může uživatel nastavit u každé služby samostatně.

11) U služby „listovní zásilky“ provozovatel odesílá tyto zásilky adresátům pouze v pracovní dny. Pokud uvedete jako datum odeslání jiný než pracovní den, bude zásilka odeslána v nejbližším následujícím pracovním dni. Den odeslání vaší zásilky budoucímu adresátovi není dnem jejího doručení. Den doručení zásilky následuje po dni odeslání a nelze jej přesně stanovit.

12) V případě, že nebude na profilu uživatele proveden žádný pohyb po dobu 4 měsíců, bude mu v případě nečinnosti zasílán každé 4 měsíce e-mail s upozorněním o neaktivitě. Zasílání tohoto upozornění si může uživatel vypnout ve svém profilu. 

13) Pokud uživatel zašle prostřednictvím portálu třetí osobě jakékoliv elektronické soubory (dokumenty, obrázky, videa, animace, atp.), třetí osoba je obdrží formou odkazu na úložiště, kde budou uloženy. Kliknutím na odkaz si je zobrazí. Tyto přílohy jsou automaticky mazány 60 dnů po doručení třetí osobě.

14) Provozovatel nenese odpovědnost:

 • za obsah textů a souborů uvedených, vložených a odeslaných uživatelem
 • za správnost údajů uvedených v registraci
 • za chování uživatelů na portálu a za to, jak portál využívají​​​​​

​​15) Uživatel:

 • odpovídá za znění a nezávadnost vložených a odeslaných textů a souborů
 • je povinen uvést do registračních údajů pravdivé a platné údaje a v případě jejich změn je aktualizovat
 • povoluje provozovateli portálu zveřejnit fotografie, příběhy a články, které mu zaslal 
 • se zavazuje dodržovat tyto podmínky a užívat portál v rámci platné legislativy
 • nesmí z portálu stahovat texty, fotografie, obrázky a videa

16) Provozovatel neustále zdokonaluje a upravuje provozovaný portál a proto zde dochází k občasným změnám v grafice a funkcionalitě systému. O těchto změnách není povinen informovat uživatele portálu.

17)  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen za poskytované služby a na změnu systému a výši poskytování bonusů a to bez nutnosti o tom předem informovat uživatele.

18) V případě požadavku na reklamaci nebo na odstoupení od objednané služby nám tento požadavek uživatel popíše a zašle pomocí kontaktního formuláře, kdy do předmětu zprávy zvolí "Reklamace". My se uživateli nejpozději do 7 pracovních dnů elektronicky nebo telefonicky ozveme. V případě uznání požadavku vrátíme uživateli peníze na jeho bankovní účet (toto platí pro případ, kdy byl požadavek podán do 30 dnů od vytvoření objednávky) nebo uživateli vrátíme peníze formou připsání kreditů na jeho zdejší účet a to do 7 pracovních dnů od uznání požadavku. 1 kredit = 1 Kč. V případě listovních zásilek si za zrušení objednávky účtujeme poplatek dle aktuálního ceníku.    

19) V případě spotřebitelského sporu mezi uživatelem a provozovatelem se budou obě strany snažit tento spor vyřešit vzájemnou dohodou.
Pokud k dohodě nedojde, může uživatel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci, oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, www.coi.cz/informace-o-adr/.

V Praze dne 1. 1. 2022

Potřebujete se poradit nebo chcete
obdržet bližší informace k našim službám?

Kliknutím ukončíte
přehrávání videa
Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti Více